Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu

  • Polski bank
  • Rok założenia 1899

Data i imieniny

Grupy klientów

Treść strony

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 Depozyty w  Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym przez ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

a) Wysokość gwarancji - do równowartości 100 000 euro:

b) Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

  • kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich racunkach ( np. lokatach terminowych, bieżących, oszczednościowo-rozliczeniowych) jedenj osoby w danym banku,
  • w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębana kwota gwarancji.

c) Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
  • jednostek organizacyjnych niposiadających osobowiściprawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych.

d)  W jakiej walucie wypłacane są środki gwarantowane przez BFG?
- niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg kursu z dnia upadłości banku

e) Czy można odzyskać te cześć depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?
- Tak.Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w trakcie postępowania upadłościowego; najpierw sąd ogłasza upadłość banku z możliwością zawarcia układu; gdy do taki układ między wierzycielami  upadłym bankiem zostanie zawarty wtedy kwota nie gwarantowana będzie zaspokojona w sposób przewidziany w tym układzie; jeśli do zawarcia układu nie dojdzie sąd zmienia postępowanie upadłościowe na obejmujące likwidację majątku upadłego banku; kwota nie gwarantowana może wtedy zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku, a w przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmie zobowiązania wobec klientów

f) Gdzie można odebrać kwoty gwarantowane w przypadku upadłości banku?
- po ogłoszeniu upadłości środki gwarantowane wypłacane są przez zarządcę lub syndyka masy upadłości w miejscach i terminach podanych do publicznej wiadomości
- następnie, przez 5 lat od dnia ogłoszenia upadłości banku, należne środki wypłacane są w bankowym funduszu gwarancyjnym

 Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie BFG: www.bfg.pl   

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku

Kursy walut

Dane z dnia: 2023-01-30
1 EUR4.7160do góry+0.0084
1 USD4.3258do góry+0.0006
zobacz pozostałe kursy

Placówki i bankomaty

Sprawdź nasze oddziały i bankomaty
Sprawdź

Reklama

Komunikaty bezpieczeństwa
mojeID
Sprawy bankowe załatwiam po sąsiedzku
PlanetPay
Bezcenne chwile

Stopka

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
Pl. 3 Maja 3, 18-230 Ciechanowiec
tel.: (86) 277 10 44
faks: (86) 277 10 92
NIP: 722-000-25-88
REGON: 000494255
KRS: 0000030364
SWIFT CODE: POLUPLPR

Jak trafić

Licznik odwiedzin

Jesteś 1891088
osobą na stronie

Licencja na treści strony

© 2008-2023 Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.