Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu

 • Polski bank
 • Rok założenia 1899

Data i imieniny

Grupy klientów

Treść strony

Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych

Kredyt przeznaczony jest na realziację inwestycji związanych z zakupem i montażem kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Otrzymując kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych można otrzymać dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej do kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany Przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2250 zł/m2 powierzchni apertury kolektora słonecznego.

Kto może otrzymać kredyt?

 • Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne.
 • Wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych.

Jankie warunki należy spełniać aby uzyskać dofinansowanie?

Koszty do objęcia dotacją:

 1.  Koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzanego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania;
 2.  Koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki);
 3. Koszty nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych;
 4. Koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434;
 5. Koszt montażu instalacji kolektora słonecznego;
 6. Koszty innych materiałów i urządzeń, o ile projektant sporządzający projekt instalacji kolektorów słonecznych uzna je za wskazane do prawidłowej pracy całej instalacji.
 7.  Zapłacony podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli Kredytobiorcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt kolektora słonecznego posiadającego certyfikat.

Data potwierdzenia zgodności kolektora słonecznego z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o kredyt.

Jeżeli kolektor słoneczny nie może być uznany za koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane.

MInimalna kwota kredytu - 3 000 zł, maksymalna do 100% przedsięwzięcia.

Maksymalny okres kredytowania - do 10 lat.

Oprocentowanie kredytu: zmienne, WIBOR 3 M + 5% marża Banku.

drukuj (Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych)

Wniosek o udzielenie kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych

Wniosek o dotację NFOŚiGW

Kursy walut

Dane z dnia: 2023-01-30
1 EUR4.7160do góry+0.0084
1 USD4.3258do góry+0.0006
zobacz pozostałe kursy

Placówki i bankomaty

Sprawdź nasze oddziały i bankomaty
Sprawdź

Reklama

Komunikaty bezpieczeństwa
mojeID
Sprawy bankowe załatwiam po sąsiedzku
PlanetPay
Bezcenne chwile

Stopka

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
Pl. 3 Maja 3, 18-230 Ciechanowiec
tel.: (86) 277 10 44
faks: (86) 277 10 92
NIP: 722-000-25-88
REGON: 000494255
KRS: 0000030364
SWIFT CODE: POLUPLPR

Jak trafić

Licznik odwiedzin

Jesteś 1890986
osobą na stronie

Licencja na treści strony

© 2008-2023 Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.