Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu

 • Polski bank
 • Rok założenia 1899

Data i imieniny

Grupy klientów

Treść strony

Rachunek oszczędnościowy POL-IKE

 • Służy do przechowywania i gromadzenia środków pieniężnych.
 • Umowę o otwarcie może zawrzeć każda osoba fizyczna, mająca nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Polski.
 • Posiadaczem rachunku POL-IKE może być tylko jedna osoba.
 • Wpłaty na POL-IKE mogą pochodzić z następujących źródeł: - wpłat gotówkowych Oszczędzającego,
  - przelewów Oszczędzającego z rachunków prowadzonych w Banku i w innych instytucjach,
  - wypłaty transferowej z IKE, które Oszczędzający posiadał wcześniej w innej instytucji finansowej,
  - wypłaty transferowej z programu emerytalnego, w którym Oszczędzający uczestniczył,
  - wypłaty transferowej dokonanej po śmierci innego posiadacza IKE, do której Oszczędzający był uprawniony.
 • Suma wpłat w każdym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty wskazanej w obwieszczeniu Ministra Polityki Społecznej. Suma wpłat rocznych ustalana jest jako półtora krotność prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce, określonego w ustawie budżetowej lub prowizorium budżetowym. Wysokość wpłat na IKE w 2020r. wynosi 15 681 zł.
 • Odsetki od zgromadzonych środków naliczane są według stopy zmiennej, są kapitalizowane na koniec roku kalendarzowego.
 • Prawo do wypłaty przysługuje Oszczędzającemu, który: - ukończył 60 lat lub
  - ukończył 55 lat i nabył uprawnienia do świadczeń emerytalnych,
  jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
  - dokonywano wpłat na IKE przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych albo
  - dokonano przynajmniej połowy łącznej wartości wpłat nie później niż 5 lat przed dniem złożenia dyspozycji wypłaty.
 • Wypłata jest realizowana w terminie 14 dni, chyba że osoba uprawniona składająca dyspozycję wyznacza dłuższy termin.
 • Klient, który dokonał wypłaty nie może powtórnie założyć POL-IKE.
 • Oszczędzający może w dowolnym momencie złożyć dyspozycję zwrotu. Zwrot dokonywany jest w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, na rachunek wskazany przez klienta.
 • Dyspozycja zwrotu jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy POL-IKE.

Kursy walut

Dane z dnia: 2023-01-30
1 EUR4.7160do góry+0.0084
1 USD4.3258do góry+0.0006
zobacz pozostałe kursy

Placówki i bankomaty

Sprawdź nasze oddziały i bankomaty
Sprawdź

Reklama

Komunikaty bezpieczeństwa
mojeID
Sprawy bankowe załatwiam po sąsiedzku
PlanetPay
Bezcenne chwile

Stopka

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
Pl. 3 Maja 3, 18-230 Ciechanowiec
tel.: (86) 277 10 44
faks: (86) 277 10 92
NIP: 722-000-25-88
REGON: 000494255
KRS: 0000030364
SWIFT CODE: POLUPLPR

Jak trafić

Licznik odwiedzin

Jesteś 1891116
osobą na stronie

Licencja na treści strony

© 2008-2023 Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.