Skip to main content
 • Kredyt hipoteczny UKH

  Kredyt hipoteczny UKH

  Cel kredytowania – dowolny cel, z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej (cel musi zostać określony w umowie kredytu).

  Wykorzystanie środków kredytu nie wymaga udokumentowania.

  Okres kredytowania od 1 roku do 15 lat.

  Okres karencji w spłacie kapitału nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

  Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:

  1. hipoteka ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomości, na pierwszym miejscu;
  2. cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości (jeśli nieruchomość jest zabudowana),
  3. pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym,
  4. weksel In blanco Kredytobiorcy „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową.

   Dodatkowe zabezpieczenia wg uzgodnień z Bankiem.

   Wartość nieruchomości będącej zabezpieczeniem ustala się w oparciu o wycenę nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego (zaakceptowanego przez Bank). Wycena nieruchomości wymaga zweryfikowania przez pracownika Banku.

  Minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 10 000 zł. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 60% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

  Oprocentowanie :

  - Oprocentowanie zmienne w okresie kredytowania wg tabeli oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu,

  - Oprocentowanie okresowo-stałe przez pierwszych 60 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu. Po upływie 60 miesięcy oprocentowanie zmienne wg tabeli oprocentowania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu.

  Prowizja wg tabeli prowizji i opłat bankowych stosowanej w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu.

  Kredyt przeznaczony dla osób o pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadających zdolność kredytową.

   

  Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu hipotecznego, całkowitego kosztu kredytu hipotecznego, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania – malejące raty kapitałowo-odsetkowe:

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,91%. Dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200 000 PLN; okres kredytowania: 180 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 9,85% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,85%) i marży Banku w wysokości 4%. Równe raty kapitałowe miesięczne: pierwsza rata wyrównawcza 1 131 PLN, kolejne raty po 1 111 PLN każda. Całkowity koszt kredytu 153 842,25 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 149 342,25 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty kredytu – 4 000 PLN, opłata za rozpatrzenie wniosku - 500 PLN. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 353 842,25 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty odsetkowej kredytu.

  Wyliczenia reprezentatywne dla  kredytu hipotecznego UKH na 17 styczna 2024 r.  

   

  Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
  Plac 3 Maja 3
  18-230 Ciechanowiec

  Wykaz telefonów :

  86 277 10 44 - Sekretariat

  86 277 10 14 - Oszczędności

  86 277 28 70 - Rozliczenia

  86 277 10 69 - Kredyty

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny pracy:

  pn-pt: 7:30 - 15:30
  sobota: nieczynne

  Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu z siedzibą w Ciechanowcu, Plac 3 Maja 3 , 18-230 Ciechanowiec, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000030364, NIP: 722-000-25-88, REGON: 000494255, SWIFT CODE: POLUPLPR.