• Zarząd Banku

Zarząd Banku

  Lech Samulski - Prezes Zarządu

  Teresa Kapłan - Wiceprezes Zarządu

  Ewa Moczulska - Wiceprezes Zarządu

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu z siedzibą w Ciechanowcu, Plac 3 Maja 3 , 18-230 Ciechanowiec, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000030364, NIP: 722-000-25-88, REGON: 000494255, SWIFT CODE: POLUPLPR.