Skip to main content
  • Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Malinowski Antoni - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Twarowski Bogusław - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Koc Kazimierz - Sekretarz Rady Nadzorczej

Koc Tadeusz - Członek Rady Nadzorczej

Koc Waldemar - Członek Rady Nadzorczej

Kowalczuk Piotr - Członek Rady Nadzorczej

Dąbrowski Sławomir - Członek Rady Nadzorczej

Zaremba Tadeusz - Członek Rady Nadzorczej

Kazimierczuk Zbigniew - Członek Rady Nadzorczej

Gromadko Henryk - Członek Rady Nadzorczej

Bielik Stefan - Członek Rady Nadzorczej

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu z siedzibą w Ciechanowcu, Plac 3 Maja 3 , 18-230 Ciechanowiec, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000030364, NIP: 722-000-25-88, REGON: 000494255, SWIFT CODE: POLUPLPR.