Skip to main content
  • Oprocentowanie

Oprocentowanie

Tabela oprocentowania od 01.12.2023 r.

 

Stawki WIBOR obwiązujące w miesiącu maju 2024 r.

 

WIBOR 1M

5,84 %

WIBOR 3M

5,86 %

 

Stawki WIBOR 1M i WIBOR 3M są ustalane jako stawki średnie za okres jednego miesiąca i publikowane na koniec każdego okresu przez BPS S.A. Opublikowana stawka obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień do ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego dnia miesiąca.

 

Podstawowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego

Stopa procentowa              

Oprocentowanie    

Obowiązuje od dnia

Stopa referencyjna

5,75%

2023-10-05

Stopa lombardowa

6,25%

2023-10-05

Stopa depozytowa

5,25%

2023-10-05

Stopa redyskonta weksli

5,80%

2023-10-05

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu z siedzibą w Ciechanowcu, Plac 3 Maja 3 , 18-230 Ciechanowiec, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000030364, NIP: 722-000-25-88, REGON: 000494255, SWIFT CODE: POLUPLPR.