Skip to main content
  • Osoby ze szczególnymi potrzebami

Osoby ze szczególnymi potrzebami

Szanowni Klienci,

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu informuje, że obsługuje również osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.

 

W przypadku zgłoszenia potrzeby, Bank w terminie 7 dni udostępni informacje w postaci:

- nagrania audio,

- nagrania wizualnego treści w polskim języku migowym,

- wydruku w alfabecie Braille'a,

- wydruku z wielkością czcionki wygodną do czytania.

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu z siedzibą w Ciechanowcu, Plac 3 Maja 3 , 18-230 Ciechanowiec, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000030364, NIP: 722-000-25-88, REGON: 000494255, SWIFT CODE: POLUPLPR.