Skip to main content
  • Polityka prywatności

Polityka prywatności

Korzystanie z Serwisu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu www.bsciechanowiec.pl jest jednoznaczne z akceptacją przez Użytkownika zasad przyjętej Polityki Prywatności i wyrażeniem zgody na używanie plików cookies. Brak akceptacji zasad Polityki Prywatności oznacza konieczność opuszczenia Serwisu.

Właścicielem Serwisu jest Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu, Plac 3 Maja 3, 18-230 Ciechanowiec. Udostępnianie Serwisu odbywa się w poszanowaniu prywatności jego Użytkowników. Ochrona danych osobowych Użytkowników Serwisu i Klientów jest dla Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu szczególnie istotna.

Wszelkie materiały, informacje, dane, układy graficzne i znaki towarowe zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 nr 119, poz. 1117 ze zm.). Zabronione jest wykorzystywanie, powielanie, publikacja i przekazywanie osobom trzecim powyższych informacji w celach komercyjnych i bez uprzedniej, pisemnej zgody Właściciela Serwisu wraz z określeniem ich zakresu. Wszelkiego rodzaju informacje udostępnione w niniejszym Serwisie mogą być przez Użytkowników wykorzystywane jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymanie sesji Użytkownika serwisu po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach serwisu www.bsciechanowiec.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

  • sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  • stałe (persistent cookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Systemu Bankowości Internetowej stosowane są dwa pliki cookies:
 

Nazwa cookies

Rodzaj

Cel zapisania pliku

 IBSTAT

 Sesyjne

 Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem  szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowują  tymczasowy klucz generowany dynamicznie dla każdej  wyświetlanej strony serwisu w celu identyfikacji stanu  połączenia. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

 IB

 Sesyjne

 Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem  szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowują  klucz sesji Klienta w celu identyfikacji użytkownika dla serwisu  IB. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w dowolnej chwili zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu z siedzibą w Ciechanowcu, Plac 3 Maja 3 , 18-230 Ciechanowiec, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000030364, NIP: 722-000-25-88, REGON: 000494255, SWIFT CODE: POLUPLPR.