Skip to main content
  • Awizowanie wyższych kwot wypłat

Awizowanie wyższych kwot wypłat

Chcąc zapewnić naszym Klientom szybką i sprawną obsługę kasową - prosimy o zgłaszanie (awizowanie) wypłaty gotówkowej w kwocie powyżej 50 000 PLN z wyprzedzeniem  co najmniej na 1 dzień roboczy wcześniej do godziny 11:00 w Oddziale Banku  prowadzącym rachunek.

Wypłaty gotówkowe w walucie powyżej kwoty 1 500 USD lub 2 000 EUR należy zgłaszać (awizować) z wyprzedzeniem co najmniej 4 dni roboczych do godziny 9:00  w Oddziale Banku prowadzącym rachunek.  

Bank ma prawo odmówić w danym dniu realizacji wypłat nie awizowanych.

Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych w bilonie walut wymienialnych. Kwoty nie mające pokrycia w banknotach danej waluty Bank wypłaca w złotych.

Przy obsłudze rachunków w walutach wymienialnych stosowane są kursy Banku:

a. Kupna/sprzedaży dla dewiz - do rozliczeń operacji bezgotówkowych.

b. Kupna/sprzedaży dla gotówki - do rozliczeń operacji gotówkowych. 

Zarząd BS w Ciechanowcu

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu z siedzibą w Ciechanowcu, Plac 3 Maja 3 , 18-230 Ciechanowiec, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000030364, NIP: 722-000-25-88, REGON: 000494255, SWIFT CODE: POLUPLPR.