Skip to main content
 • Kredyt mieszkaniowy

  Kredyt mieszkaniowy

  •  Cel kredytowania: - zakup, budowa domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym i wtórnym, w tym również zakup pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania zawodu, (np. gabinet lekarski, biuro, sklep),
   - rozbudowa, remont i modernizacja budynków mieszkalnych,
   - remont lokali mieszkaniowych,
   - zakup działki budowlanej.
    
  • Okres kredytowania do 30 lat, z tym, że suma wieku kredytobiorcy w momencie zaciągnięcia kredytu i planowanego okresu kredytowania nie może przekraczać 70 lat. W sytuacji gdy wnioskodawca nie spełnia tego kryterium wymagane jest aby osoba je spełniająca została współkredytobiorcą, poręczycielem lub przystępującym do długu.
  • Istnieje możliwość zastosowania karencji w spłatach rat kapitałowych do 24 miesięcy.
  • Minimalny udział środków własnych kredytobiorcy wynosi 20% i powinien być udokumentowany przed udzieleniem kredytu.
  • Wymagane jest udokumentowanie 60% wykorzystanego kredytu w formie opłaconych faktur i rachunków w okresie do 6 miesięcy od pobrania transzy kredytu (w przypadku budowy systemem gospodarczym) lub 100% aktem notarialnym w przypadku kupna.
  • Posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości lub lokalu mieszkalnego (przy kredycie na rozbudowę, remont i modernizację).

  Oprocentowanie :

  - Oprocentowanie zmienne w okresie kredytowania wg tabeli oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu,

  - Oprocentowanie okresowo-stałe przez pierwszych 60 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu. Po upływie 60 miesięcy oprocentowanie zmienne wg tabeli oprocentowania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu.

  Prowizja wg tabeli prowizji i opłat bankowych stosowanej w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu.

  Kredyt przeznaczony dla osób o pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadających zdolność kredytową.

   

  KREDYT HIPOTECZNY MIESZKANIOWY OPROCENTOWANY ZMIENNĄ STOPĄ PROCENTOWĄ

  Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu hipotecznego, całkowitego kosztu kredytu hipotecznego, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania – malejące raty kapitałowo-odsetkowe:

  Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,76% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 250 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości inwestycji; oprocentowanie kredytu: 9,93% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,43%) i marży Banku w wysokości 2,50%. Równe raty kapitałowe miesięczne: pierwsza rata wyrównawcza 1 125 PLN, kolejne raty po 905 PLN każda. Całkowity koszt kredytu 339 580,26 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 334 080,26 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu – 5 000 PLN, opłata za rozpatrzenie wniosku (przygotowawcza) - 500 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 589 580,26 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty odsetkowej kredytu.

  Przykład reprezentatywny dla kredytu hipotecznego mieszkaniowego na 20 grudnia 2022 r.

  KREDYT HIPOTECZNY MIESZKANIOWY OPROCENTOWANY OKRESOWO-STAŁĄ STOPĄ PROCENTOWĄ

  Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu hipotecznego, całkowitego kosztu kredytu hipotecznego, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania – malejące raty kapitałowo-odsetkowe:

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,32% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 250 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości inwestycji; oprocentowanie okresowo-stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy 10,43% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 9,93% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,43%) i marży Banku w wysokości 2,50%. Równe raty kapitałowe miesięczne: pierwsza rata wyrównawcza 1 125 PLN, kolejne raty po 905 PLN każda. Całkowity koszt kredytu 345 392,90 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 339 892,90 PLN,  prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu – 5 000 PLN, opłata za rozpatrzenie wniosku - 500 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 595 392,90 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty odsetkowej kredytu.

  Przykład reprezentatywny dla kredytu hipotecznego mieszkaniowego na 20 grudnia 2022 r.

   

  Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
  Plac 3 Maja 3
  18-230 Ciechanowiec

  Wykaz telefonów :

  86 277 10 44 - Sekretariat

  86 277 10 14 - Oszczędności

  86 277 28 70 - Rozliczenia

  86 277 10 69 - Kredyty

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny pracy:

  pn-pt: 7:30 - 15:30
  sobota: nieczynne

  Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu z siedzibą w Ciechanowcu, Plac 3 Maja 3 , 18-230 Ciechanowiec, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000030364, NIP: 722-000-25-88, REGON: 000494255, SWIFT CODE: POLUPLPR.