Skip to main content
 • Kredyt "Nowe maszyny"

  Kredyt "Nowe maszyny"

  Kredyt przeznaczony jest na zakup fabrycznie nowych maszyn i urządzeń rolniczych.

  Warunki kredytowania:

  1. Maksymalny okres kredytowania do 10 lat.
  2. Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest przewłaszczenie zakupowanych maszyn i urządzeń rolniczych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym oraz weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.
  3. Wymagane ubezpieczenie wszystkich zakupowanych ze środków kredytu maszyn i urządzeń rolniczych na okres 5 lat.
  4. Polisa ubezpieczeniowa na zakupowane maszyny i urządzenia rolnicze wystawiana jest za pośrednictwem Banku, w towarzystwie ubezpieczeniowym współpracującym z Bankiem.
  5. W przypadku okresu kredytowania dłuższego niż 5 lat wymagane jest dodatkowe, poza obligatoryjnymi, zabezpieczenie kredytu.
  6. W przypadku przyjmowania na zabezpieczenie hipoteki na nieruchomości, nie wymaga się sporządzania wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego. Przy kredycie powyżej 250 000 tysięcy złotych sporządza się wycenę własną na zasadach opisanych w Instrukcji prawnych form zabezpieczenia wierzytelności.
  7. Wysokość kredytu do 100% kosztów inwestycji (w przypadku Kredytobiorcy będącego płatnikiem podatku VAT, jedną z rat stanowi zwrot podatku).
  8. Możliwość spłaty kredytu w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych (konieczność udokumentowania sezonowości dochodu w przypadku spłat balonowych – półrocznych i rocznych).
  9. Możliwość karencji w spłatach rat kredytu na okres 6 miesięcy.
  10. Oprocentowanie zmienne zgodnie z Tabelą oprocentowania.
  11. Opłata za rozpatrzenie wniosku 0 zł.
  12. Prowizja od udzielenia kredytu 0 zł.
  13. Wypłata kredytu przelewem na rachunek wskazany przez Klienta.
  14. Rozliczenie kredytu - 100% udokumentowane fakturą.

  Niezależnie od kwoty kredytu nie wymaga się sporządzania planu przedsięwzięcia inwestycyjnego.

  Kredyt przeznaczony dla osób o pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadających zdolność kredytową.

   

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 11,30%, dla następujących założeń: kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) w wysokości 250 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty 386 002,49 PLN, oprocentowanie zmienne 10,35% w skali roku wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,85%) i marży Banku w wysokości 4,5%. Całkowity koszt kredytu 136 002,49 PLN (w tym: prowizja od kredytu - 0 PLN, opłata za rozpatrzenie wniosku – 0 PLN, odsetki 132 342,49 PLN, koszt ustanowienia zabezpieczenia - 80 PLN, ubezpieczenie maszyny w Towarzystwie Ubezpieczeniowym współpracującym z Bankiem 3 580 zł ). Okres kredytowania 120 miesięcy, równe raty kapitałowe miesięczne: pierwsza rata wyrównawcza w kwocie 2 123 PLN, pozostałe raty w wysokości 2 083 PLN każda. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty odsetkowej kredytu.

  Kalkulacja została dokonana na dzień 4 stycznia 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie

  Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
  Plac 3 Maja 3
  18-230 Ciechanowiec

  Wykaz telefonów :

  86 277 10 44 - Sekretariat

  86 277 10 14 - Oszczędności

  86 277 28 70 - Rozliczenia

  86 277 10 69 - Kredyty

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny pracy:

  pn-pt: 7:30 - 15:30
  sobota: nieczynne

  Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu z siedzibą w Ciechanowcu, Plac 3 Maja 3 , 18-230 Ciechanowiec, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000030364, NIP: 722-000-25-88, REGON: 000494255, SWIFT CODE: POLUPLPR.