Skip to main content
  • Aktualności
  • Sprawozdawcze zebrania Grup Członkowskich - harmonogram

Sprawozdawcze zebrania Grup Członkowskich - harmonogram

06-03-2024

Zarząd Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu zawiadamia

członków i wszystkich mieszkańców, iż odbędą się sprawozdawcze

zebrania Grup Członkowskich według następującego harmonogramu:

 

Gmina Klukowo18.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 1100 sala narad Oddziału Banku w Klukowie

Wszyscy członkowie z terenu gminy

Gmina Perlejewo – 19.03.2024 r. (wtorek) godz. 1100 sala narad Oddziału Banku w Perlejewie

Wszyscy członkowie z terenu gminy

Gmina Ciechanowiec – 21.03.2024 r. (czwartek) godz. 1100 sala narad Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu

Wszyscy członkowie z terenu gminy

Gmina Nur – 22.03.2024 r. (piątek) godz. 1100 sala Gminnego Ośrodka Kultury w Nurze

Wszyscy członkowie z terenu gminy

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu z siedzibą w Ciechanowcu, Plac 3 Maja 3 , 18-230 Ciechanowiec, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000030364, NIP: 722-000-25-88, REGON: 000494255, SWIFT CODE: POLUPLPR.