Skip to main content
 • Kredyt obrotowy

  Kredyt obrotowy

  1. Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności na finansowanie:
  • bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych;
  • jednej określonej transakcji np. zakupu towarów, materiałów do produkcji lub świadczenia usług;
  • terminowych rozliczeń z tytułu podatków, w tym podatku od towarów i usług VAT oraz terminowych rozliczeń z pracownikami.
  1. Kredyt obrotowy może być również udzielony z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku.
  2. Kredyt obrotowy nieodnawialny jest formą finansowania obejmującą kredyty stawiane przez Bank do dyspozycji Klienta jednorazowo oraz w transzach w określonych przez Bank terminach i kwotach lub bez określania terminów i kwot uruchomienia.
  3. Każda wypłata środków, z kredytu powoduje zmniejszenie dostępnego salda kredytu. Kredyt raz spłacony nie może być ponownie uruchomiony (brak możliwości ponownego wykorzystania kredytu lub jego transzy).
  4. Wypłata środków następuje w ciężar rachunku kredytowego.
  5. Kredyt wypłacany w ciężar rachunku kredytowego nie podlega ponownemu uruchomieniu.

  Okres kredytowania

  1. Maksymalny okres kredytu nie może przekroczyć 60 miesięcy, pod warunkiem, że sytuacja ekonomiczno – finansowa Klienta gwarantuje terminową obsługę zaangażowania i zabezpieczenie kredytu jest akceptowane przez Bank.
  2. W przypadku kredytu z jednorazową spłatą kapitału okres kredytowania nie może przekroczyć 12miesięcy.
  3. W przypadkach uzasadnionych procesem technologicznym/produkcyjnym okres kredytowania kredytem z jednorazową spłatą kapitału może być wydłużony do 24 miesięcy
  4. Dla kredytów z okresem kredytowania powyżej 12 miesięcy, spłata kredytu powinna następować w ratach miesięcznych.

  Oprocentowanie :

  -  Oprocentowanie wg Tabeli oprocentowania produktów bankowych,

  -  Prowizja od przyznania kredytu, uzależniona od okresu kredytowania wg Tabeli prowizji

  -  Prowizja za rozpatrzenie wniosku zgodnie z Tabela opłat i prowizji.

  Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
  Plac 3 Maja 3
  18-230 Ciechanowiec

  Wykaz telefonów :

  86 277 10 44 - Sekretariat

  86 277 10 14 - Oszczędności

  86 277 28 70 - Rozliczenia

  86 277 10 69 - Kredyty

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny pracy:

  pn-pt: 7:30 - 15:30
  sobota: nieczynne

  Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu z siedzibą w Ciechanowcu, Plac 3 Maja 3 , 18-230 Ciechanowiec, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000030364, NIP: 722-000-25-88, REGON: 000494255, SWIFT CODE: POLUPLPR.