Skip to main content
 • Rachunek bieżący i pomocniczy

  Rachunek bieżący i pomocniczy

  Rachunek bieżący i pomocniczy służy jego posiadaczom do gromadzenia środków pieniężnych i do przeprowadzania rozliczeń w obrocie krajowym i zagranicznym

  Rachunek bieżacy i pomocniczy przeznaczony jest dla:

  1. dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
  2. organizacji społecznych, politycznych, zawodowych
  3. fundacji i stowarzyszeń
  4. jednostek i zakładów budżetowych
  5. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osiągających dochody z najmu lub dzierżawy
  6. wspólnot mieszkaniowych
  7. pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych
  8. osób tworzących komitety czynów społecznych, Rady Rodziców lub Komitety Rodzicielskie szkół i innych placówek oświatowych


  KORZYŚCI Z POSIADANIA RACHUNKU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CIECHANOWCU:

  • W ramach rachunku bankowego klient może prowadzić rozliczenia pieniężne składając dyspozycje na formularzach i drukach bankowych uzgodnionych z Bankiem, za pośrednictwem systemu Home Banking lub Internet banking. Rozliczenia bezgotówkowe dokonywane są:

           1) w obrocie krajowym:
              - na podstawie polecenia przelewu,
              - na podstawie polecenia zapłaty,
              - w drodze realizacji czeku rozrachunkowego,
              - poprzez obciążenia rachunku przez Bank wewnętrzną notą memoriałową z tytułu pobranych prowizji i opłat,
              - przy użyciu karty płatniczej VISA.
           2) w obrocie dewizowym:
              - w drodze realizacji polecenia wypłaty w obrocie dewizowym,
              - przy użyciu karty płatniczej VISA.

  • Posiadanie rachunku bieżacego - to możliwość dostępu do kredytu w rachunku bieżacym na dogodnych warunkach
  • Dostep do środków zgromadzonych na rachunku przez 24h na dobę dzieki karcie płatniczej VISA
  • Możliwość sprawdzenia salda rachunku w firmie komunikatów SMS - dzięki usłudze SMS Banking

  Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
  Plac 3 Maja 3
  18-230 Ciechanowiec

  Wykaz telefonów :

  86 277 10 44 - Sekretariat

  86 277 10 14 - Oszczędności

  86 277 28 70 - Rozliczenia

  86 277 10 69 - Kredyty

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny pracy:

  pn-pt: 7:30 - 15:30
  sobota: nieczynne

  Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu z siedzibą w Ciechanowcu, Plac 3 Maja 3 , 18-230 Ciechanowiec, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000030364, NIP: 722-000-25-88, REGON: 000494255, SWIFT CODE: POLUPLPR.