Skip to main content
 • Kredyt pomostowy

  Kredyt pomostowy

  Kredyt inwestycyjny pomostowy. Kredyt inwestycyjny udzielany w rachunku kredytowym, przeznaczony na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich lub z programów wspólnotowych.

  1. Finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta, a w szczególności finansowanie:
  • przedsięwzięć nowych i rozwojowych:
  1. zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu,
  2. zakupu ziemi,
  3. zakupu lub budowy nieruchomości budynkowej,
  4. zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych,
  5. przyrostu kapitału obrotowego, wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego,
  • modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku;
  • zakupu udziałów lub akcji;
  • innych nakładów m.in.:
  1. poprzedzających inwestycję studiów techniczno-ekonomicznych dla wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
  2. licencji, szkoleń, usług konsultantów i innych form pomocy technicznej dla wnioskowanych inwestycji,
  3. ceł i podatków (z wyłączeniem podatku VAT) związanych z realizowaną inwestycją,
  4. spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu.
  5. Kredyt może być przeznaczony na sfinansowanie do 100% przewidywanych kosztów realizacji projektu.
  6. W przypadku angażowania środków własnych, kredyt wraz ze środkami własnymi Kredytobiorcy powinien zapewnić pełne sfinansowanie realizowanego przedsięwzięcia.
  7. Do środków własnych Klienta zalicza się m.in.
  • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych;
  • wartość posiadanych materiałów i urządzeń, związanych z realizowanym projektem;
  • wartość zrealizowanych i opłaconych nakładów inwestycyjnych przed uzyskaniem kredytu bankowego;

  Do środków własnych nie zalicza się środków pochodzących z kredytu bankowego lub innych zobowiązań Klienta.

  1. Kredyt inwestycyjny pomostowy może być udzielany na okres:
  • Do 20 lat w przypadku zakupu, budowy, rozbudowy lub modernizacji budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej,
  • Do 15 lat w przypadku innych przedsięwzięć inwestycyjnych.
  1. Okres realizacji nie może przekroczyć 2 lat od dnia rozpoczęcia projektu.

  Karencja w spłacie kapitału

  - Maksymalnie do 2 lat.

  - Oprocentowanie wg Tabeli oprocentowania produktów bankowych,

  - Prowizja od przyznania kredytu, uzależniona od okresu kredytowania wg Tabeli prowizji

  - Prowizja za rozpatrzenie wniosku zgodnie z Tabela opłat i prowizji.

  Kredyt przeznaczony dla osób o pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadających zdolność kredytową.

  Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
  Plac 3 Maja 3
  18-230 Ciechanowiec

  Wykaz telefonów :

  86 277 10 44 - Sekretariat

  86 277 10 14 - Oszczędności

  86 277 28 70 - Rozliczenia

  86 277 10 69 - Kredyty

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny pracy:

  pn-pt: 7:30 - 15:30
  sobota: nieczynne

  Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu z siedzibą w Ciechanowcu, Plac 3 Maja 3 , 18-230 Ciechanowiec, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000030364, NIP: 722-000-25-88, REGON: 000494255, SWIFT CODE: POLUPLPR.